eregecat associacio dempleats del grup endesa catalunya

Aquesta Associació, agrupa els col·lectius afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació (Eros)

EREGECAT Associació d'empleats del grup Endesa-Catalunya

Aquesta Associació, agrupa els col·lectius afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació (Eros). Està situada al:

            c/ Nàpols, 104, entr. 5è.
            08013 - Barcelona

            Adreça electrònica                    https://www.erege.org
            Horari d’atenció al soci:            dimarts i dimecres, de 09:00 a 14:00 h.
            Telèfon:                                 93 265 07 78
            Mail:                                      eregecat@erege.org     

Bossa Social Enher
-
Avda. Vilanova 12
-
08018 Barcelona
-
-
Tel. 93 509 25 89
-
Fax 93 509 11 74
-
bsocial.enher@enel.com