altres beneficis

Document altres beneficis

Altres beneficis
Per rebre la subvenció dels altres beneficis, teniu que complimentar el fitxer adjunt amb tot alló que heu gastat, durant l'any 2019, per els temes (Activitat esportiva, Cultura i Oci) corresponents a "Altres Beneficis", es precís demanar el justificant a l'entitat, club, acadèmia, etc. on es faci constar el nom del beneficiari de la Bossa Social Enher, en cas contrari es desestimaran el rebuts bancaris. 

A partir del dia 1 de Novembre i fins el dia 20 de desembre ens teniu que adjuntar escanejats tots els rebuts, tiquets de compra i/o entrades de les esmentades activitats i enviar-les a la Bossa Social Enher en PDF al correu electrónic: bsocial.enher@enel.com
No s'admeten els abonaments anuals de qualsevol club esportiu.


Durant el mes de febrer es realitzarà l'abonament que correspongui, d'acord amb l'IBAN del compte bancari facilitat i en funció dels màxims establerts i sempre que no superi la quantitat pressupostada que té assignada la Bossa Social per a aquestes subvencions, que en un altre cas es repartirà de forma proporcional entre tots els sol·licitants.

Per mes informació podeu consultar la nostre web www.bolsasocialenher.com.

Moltes gràcies
Bossa Social Enher
-
Avda. Vilanova 12
-
08018 Barcelona
-
-
Tel. 93 509 25 89
-
Fax 93 509 11 74
-
bsocial.enher@enel.com